Tranzicije/TransitionsDekompozicije (i) identitet(a)


Serije fotografija osječkog umjetnika Roberta Fišera pod nazivom Tranzicije, sablasno je svjedočanstvo destruktivnog karaktera neo-liberalne tranzicije, koja se strukturalno može locirati u devastiranim tvornicama diljem jugoistočne Evrope. Pogled na ove tužne prizore razorenog društvenog vlasništva simptomatsko je mjesto podivljalog kapitala, čija je ekspanzija u direktnoj korespodenciji s tragičnim buđenjem nacijonal(socijal)izma u posljednjem desetljeću dvadesetog stoljeća. Birajući medij crno-bijele fotografije, Fišer svoj umjetnički čin realizira kao svojevrsni memento iščezlog rada i radnika. Na taj se način u polje vidljivosti uvode konzekvence politike aproprijacije, čija se logika sastoji u uništavanju sfere društvenog i javnog djelovanja, a s ciljem razaranja sredstava za proizvodnju i uvođenja ekonomskih strategija, utemeljenih na konzumaciji i dužničkom poslovanju. Ispražnjeni industrijski pogoni u ovom se kontekstu, dakle, mogu čitati kao nagovještaj odsutnosti, odnosno kao pokušaj da se zabilježi umiruća aura prije nego se mjesto pretvori u ne-mjesto i roba u obliku spektakla ukine sjećanje. Dokumentarističko tretiranje fotografskog medija aktualizira i pitanje arhivističkog postupka, čime umjetnički čin postaje uporište kontinuiteta  i trajanja te eksplicitno sudjeluje u (o)čuvanju identiteta. Osim što su dokument razvlaštene ideologije, Fišerove fotografije istovremeno uprisutnjuju osjećaje koje bismo na tragu Waltera Benjamina mogli shvatiti kao oblik saturnovske melankolije, trenutak u kojem razvidnim postaje nihilistički učinak vremena, ali i otuđeni karakter suvremenog društva.


                                                                                                                   Andrej Mirčev


         


         Tranzicije 1        Tranzicije 1, cprint, 30cm x 40cm/9, 2009.

        

         

                                     Tranzicije 2

   

    

 
Tranzicije 2, cprint, 15cm x 20cm/33, 20cm x 15cm/13, 2011.