Crvotočina/Wormohole2017
site-specificinstalacija (izolir traka, metalne cijevi)
promjenjive dimenzije i postav

Horizontalne i vertikalne crte na zidovima predstavljaju prostorno-vremenski kontinuum u ovom linearno-binarnom sustavu, koje se u nekim dijelovima prekidaju, a dio koji nedostaje prolazi kroz prostor, te je poput crvotočine poveznica dijelova ovog linearnog univerzuma. Kretanjem kroz prostor nailazimo na dio gdje se linije u prostoru podudaraju s nedostajućim dijelovima kontinuuma na zidovima, te dolazi do ulaska u linearni prostor kroz crvotočinu. Crvotočina zahtijeva kretanje kroz prostor i mentalni element, koji je ključ za iščitavanje ove linearne simulacije kozmičkog prostora. Put kroz crvotočinu do linearno binarnih dimenzija se može, ali i ne mora dogoditi uključujući na taj način komponentu relativnosti koja počiva u osnovi teorije crvotočina.

2017
site-specific installation (isolation tape, metal duct's)
various dimensions

Horizontal  and vertical lines on the walls represent  space-time continuity in this linear-binary system that is disconnected and the missing part is going through the space and connects  different parts of this linear universe. Moves through the room and finds the point where the vertical line harmonizes  with the missing parts of continuum on the walls and at that moment occurs the entry to the linear space through the wormhole. The wormhole demands moving through  the room  and using mental element  that is necessary  for  understanding  this  linear  simulation  of  cosmic  space. The way  thru  the wormhole doesnt  necessary  have to happenin  including the component of relativity which is based in the foundation of the wormhole theory.Crvotočina 4
Galerija Karas, Zagreb
20.11.2018.
 Crvotočina 3
Salon Galić, Split
29.5.2018.


Crvotočina 2
THT nagrada, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
20.4.2018.


 FOTO: Ivana Škvorčević
Crvotočina 1
POPUP31, Esseker Centar, Osijek, 11.3.2017. 

  FOTO: Ana Petrović, Josip Kaniža